Naujienos Informacija dėl SPIS sistemos atnaujinimo. Sistemos SPIS administratorius 2017 m. sausio 12 d.
Kur kreiptis iškilus klausimams Kilus klausimams kreipkitės į savivaldybę pagal deklaruotą gyvenamąją vietą: Savivaldybių sąrašas
Gyventojų sritis

Dėmesio! SPIS elektroninės paslaugos pasiekiamos tik tų savivaldybių, kurios jau yra pradėjusios vykdyti elektroninių prašymų apdorojimo procesą, gyventojams.

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai gauti, stebėti pateiktų elektroninių prašymų apdorojimo eigą, gauti informaciją apie paramos suteikimą ir kt. Prieš pradėdami naudotis sistema, susipažinkite su Naudotojo instrukcijomis.