Socialinės paramos šeimai informacinė sistema

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema (toliau – SPIS) – informacinė sistema, veikianti pagal bendradarbiavimo sutartis tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SADM) ir visų šalies savivaldybių. SPIS paskirtis – vienodai registruoti ir kaupti informaciją apie savivaldybėse teikiamą socialinę paramą (socialines išmokas ir kompensacijas, socialinę paramą mokiniams, socialines paslaugas, veiklą, vykdomą vaiko teisių apsaugos srityje, ir kt.), analizuoti šią informaciją pagal savivaldybes, paramos rūšis bei paramos gavėjus, taip pat užkirsti kelią paramos gavimui keliose savivaldybėse vienu metu.
SPIS yra realizuota galimybė gyventojams naudotis elektroninių viešųjų paslaugų rinkiniu, t.y. gyventojai elektroniniu būdu gali pateikti šiuos prašymus:

 • skirti vienkartinę išmoką gimusiam ar įvaikintam vaikui;
 • skirti išmoką vaikui;
 • skirti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai;
 • skirti išmoką gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui;
 • skirti išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
 • skirti globos (rūpybos) išmoką;
 • skirti globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą;
 • skirti socialinę pašalpą;
 • skirti būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens ir karšto vandens išlaidų kompensacijas;
 • skirti laidojimo pašalpą;
 • skirti šalpos neįgalumo pensiją (iki 2018-12-31);
 • skirti šalpos neįgalumo pensiją (daugiavaikei motinai) (iki 2018-12-31);
 • skirti šalpos neįgalumo pensiją (neįgaliojo slaugytojui) (iki 2018-12-31);
 • skirti šalpos senatvės pensiją (iki 2018-12-31);
 • skirti šalpos našlaičio pensiją (iki 2018-12-31);
 • skirti šalpos kompensaciją daugiavaikei motinai (iki 2018-12-31);
 • skirti šalpos kompensaciją neįgaliojo slaugytojui (iki 2018-12-31);
 • skirti šalpos išmoką laidojusiam asmeniui (iki 2018-12-31);
 • skirti priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją;
 • skirti slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją;
 • išmokėti tikslinę kompensaciją mirus ją gavusiam asmeniui;
 • skirti transporto išlaidų kompensaciją neįgaliesiems (iki 2018-12-31);
 • skirti išmokas auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius – iki 24 m.) neįgaliesiems, kurie Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų;
 • skirti mokinių nemokamą maitinimą;
 • skirti paramą mokinio reikmenims įsigyti;
 • skirti transporto paslaugas;
 • nustatyti specialiųjų poreikių lygį (iki 2018-12-31);
 • išduoti ir keisti neįgaliojo pažymėjimą asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių (iki 2018-12-31);
 • asmens skyrimas vaiko globėju (rūpintoju);
 • skirti judėjimo techninės pagalbos priemonę arba šios priemonės įsigijimo išlaidų kompensaciją;
 • gauti šeimos kortelę;
 • skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus.
🍪