Šeimos kortelė – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriame įrašytas šeimos kortelės turėtojo vardas, pavardė, kortelės identifikacinis numeris. Šeimos kortelė skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymu.

Teisę gauti šeimos kortelę turi gausios šeimos, auginančios ir (ar) globojančios tris ar daugiau vaikų, bei šeimos prižiūrinčios (slaugančios) neįgalųjį (nepilnametį vaiką su negalia arba kartu gyvenantį suaugusį vaiką, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis).

Daugiau informacijos apie Šeimos kortelę rasite čia.

Kontaktai: seimoskortele@sppd.lt arba telefonu 8 706 68271


Dėmesio! Laikinai sistemoje SPIS elektroniniu būdu prašymus Šeimos kortelei gauti gali pateikti tik tos gausios šeimos, kurioms skirtos papildomos išmokos vaikams, auginant ir (ar) globojant tris ar daugiau vaikų, bei šeimos, kurioms skirtos padidintos išmokos už neįgalius nepilnamečius vaikus.

Šeimos, kurios negauna šių išmokų, bet turi teisę gauti Šeimos kortelę, ją gali gauti užpildžius ir pateikus prašymą Socialinių paslaugų priežiūros departamentui (SPPD). Prašymą galima siųsti paštu arba pateikti atvykus į SPPD adresu Vivulskio g. 5, 03115 Vilnius. Prašymo forma yra patvirtinta Šeimos kortelės tvarkos apraše.