2017 rugsėjo 11d.

Siekiant supaprastinti kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos (socialinės pašalpos, būsto šildymo bei karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų) nepasiturintiems gyventojams galimybes:

- supaprastinta Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti forma (SP-4), kuri perkelta į elektroninę erdvę. Nuo 2017 m. rugpjūčio 23 d. Prašymą-paraišką galima teikti Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemos (SPIS) gyventojų srityje.

SP-4 forma teikiama, kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys, arba praėjus 12 mėnesių po to, kai buvo pateikti duomenys apie turtą. Prašymą-paraišką pateikusio asmens pridedamos dokumentų kopijos (skaitmeninės kopijos) laikytinos patvirtintomis;

- įdiegti mokomieji video filmai (video instrukcijos) su įgarsinimu ir titrais, kaip prisijungti prie SPIS ir užpildyti bei pateikti Prašymus-paraiškas piniginei socialinei paramai gauti;

- sukurtos būsto šildymo išlaidų kompensacijos ir socialinės pašalpos skaičiuoklės, kuriomis naudojantis gyventojas gali sužinoti, ar ši parama jam priklauso bei preliminarų jos dydį;

- sukurta ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/lt/titulinis.html lengvai pasiekiama reklaminė juosta, kuri nukreips gyventojus į Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos (SPIS) svetainę.

🍪