Skaičiuoklės

Piniginė socialinė parama (socialinė pašalpa ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos) skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu.

Sužinoti preliminarų piniginės socialinės paramos dydį galite pasinaudoję šiomis skaičiuoklėmis:

Prašymo-paraiškos formas piniginei socialinei paramai gauti galite atsisiųsti čia.

Prašymo-paraiškos formą piniginei socialinei paramai užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu galite čia.

Video instrukcijas kaip užpildyti ir pateikti prašymus-paraiškas galite peržiūrėti čia.

Dėmesio:

- atkreipiame dėmesį, kad Skiriant būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijas ir (ar) socialinę pašalpą, vertinamas gyventojų nuosavybės teise turimas turtas prašymams, pateiktiems rugsėjo 1 d. ir vėliau,

- kreipiantis dėl socialinės pašalpos ir/arba būsto šildymo išlaidų kompensacijos bus tikrinamos sąlygos, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą.

🍪